- Eksempel på innholdsbeskrivelse fra en bruksanvisning.
Her får du et inntrykk av hvor omfattende settene er.
Utførlig bruksanvisning med supplerende informasjon følger alle settene.
 
SIRKEL
- Sammenhenger mellom utrykk og begrep som har med sirkelen å gjøre.
- Hvorfor blir "pi" akkurat 3,141593?
- Hvorfor blir formelen for omkretsen av en sirkel slik den er?
- Hvorfor blir formelen for arealet av en sirkel slik den er?
REKTANGEL
- Hva er det som kjennetegner et rektangel?
- Hvordan finner en arealet av et rektangel?
PARALLELLOGRAM
- Hva er det som kjennetegner et parallellogram?
- Hvordan finner en arealet av et parallellogram?
TRAPES
- Hva kjennetegner et trapes?
- Arealet av et trapes.
TERNING
- Hva er det som kjennetegner en terning?
- Hvordan finner en arealet av et kvadrat?
- Hvordan finner en volumet av en terning?
- Hvordan finner en formelen for overflatearealet av hele terningen?
PYRAMIDE
- Hva er en pyramide?
- Sammenhengen mellom volumet av en terning og en pyramide.
- Volumet av en pyramide med kvadratisk grunnflate.
SYLINDER
- Hva er en sylinder?
- Volumet av en sylinder.
ELLIPSE
- Hva som kjennetegner en ellipse.
- Omkretsen av en ellipse.
- Arealet av en ellipse.
TREKANT
- Hva kjennetegner en trekant?
- Omkretsen av en trekant.
- Arealet av en trekant.
- Formlikheten, kongruens.
DEN PYTAGOREISKE LÆRESETNINGEN
- Bakgrunnen for "Den pytagoreiske læresetningen".
- Viktige begreper og betingelser, og hva de betyr.
- Hvordan kommer en fram til "Den pytagoreiske læresetningen"?
- "Den pytagoreiske læresetningen" og likebeinte trekanter.
- Hva kan en bruke denne formelen til.
SEKSKANTET PRISME
- Hva er et sekskantet prisme.
- Volumet av et sekskantet prisme.
KULE
- Hva kjennetegner kula?
- Formelen for kulas volum.
- Formelen for kulas overflate, eller areal.
- Formelen for omkretsen av kula.
- Huskeregler for volumberegning av kula, kjegla og pyramiden.
KJEGLA
- Hva kjennetegner kjegla?
- Formelen for grunnflaten i kjegla.
- Formelen for overflaten av kjegla.
- Formelen for volumet av kjegla.
ROMBE
DEN FØRSTE KVADRATSETNING

TILLEGGSOPPLYSNINGER
Størrelsesforhold mellom figurene i boksen
- Terningens størrelse i forhold til kula.
- Terningens størrelse i forhold til den sylindriske tappen.
- Terningens størrelse i forhold til kjegla.
- Kjegla størrelse i forhold til den minste pyramiden.
Sammenligning mellom kula og et sylindrisk hull og en tapp av samme størrelse.
(Innskrivningsformler)


........................................
cubicus.no
- oo -